Terms & Conditions

I. DISPOZITII GENERALE

Acest site (www.alynastore.com) este operat de către SC YLANA MODE SRL, societate comercială legal înfiinţată conform legilor române, cu sediul în București, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. J40/7887/2016cod unic de inregistrare fiscala 36170260. Pentru a folosi site-ul în deplină siguranţă vă recomandăm citirea cu atenţie a prezenţilor termeni şi a condiţiilor.

Utilizând acest site vă exprimaţi acordul deplin cu privire la conţinutul acestor „Termeni şi Condiţii”, fără nici o altă rezervă. Dacă nu sunteţi de acord cu unul din punctele descrise, nu puteţi utiliza acest site în nici un fel. Bifând căsuţa având menţiunea “de acord” vă exprimaţi consimţământul deplin cu privire la acceptarea prezenţilor „Termeni şi Condiţii”, respectiv faptul că aţi analizat şi asumat toate clauzele prezentului contract. Ne rezervăm dreptul de a face modificări asupra acestor date fără notificări prealabile.

Prezentul document definește orice contract în baza căruia SC YLANA MODE SRL transferă sau se angajează să transfere proprietatea asupra unor produse către consumator (denumit în continuare “Clientul“), iar Clientul plăteşte sau se angajează să plătească preţul acestora, inclusiv acele contracte care au ca drept obiect atât produse cât şi servicii.

Legea care guvernează prezentul contract este cea a statului român.

Ne asumăm dreptul de a efectua orice modificare asupra acestor prevederi, precum şi orice modificare a site-ului, fără o notificare prealabilă a utilizatorilor în acest sens. Societatea SC YLANA MODE SRL nu va putea fi trasă la răspundere pentru erorile apărute pe site din orice cauză, inclusiv din cauza unor modificări, setări etc.

Alynastore – este denumirea comerciala a  Ylana Mode S.R.L., persoana juridica de nationalitate romana, avand sediul social in Bucuresti, sector 6, avand numar de ordine in Registrul Comertului J40/7887/2016, cod unic de inregistrare fiscala RO36170260.

Produse – orice bun sau serviciu, inclusiv documentele si serviciile mentionate in Comanda, care urmeaza a fi furnizate de catre Vanzator, Cumparatorului ca urmare a Contractului incheiat.

Contract – reprezinta contractul la distanta incheiat intre Vanzator si Cumparator, fara prezenta fizica simultana a Vanzatorului si a Cumparatorului.

DEFINITII

  1. Vanzator – Alynastore sau orice partener al acesteia.
  2. Cumparator – persoana fizica / persoana juridica sau orice entitate juridica care isi face un Cont in Site si efectueaza o Comanda.
  3. Client – persoana fizica / persoana juridica care are sau obtine acces la CONTINUT, prin orice mijloc de comunicare pus la dispozitie de catre Alynastore (electronic, telefonic, etc) sau in baza unui acord de utilizare existent intre Alynastore si acesta si care necesita crearea si utilizarea unui CONT.
  4. Utilizator – orice persoana fizica/juridica inregistrata pe Site, care, prin finalizarea procesului de creare a Contului, si-a dat acordul cu privire la clauzele specifice site-ului din sectiunea Termeni si Conditii Generale.
  5. Comanda – un document electronic ce intervine ca forma de comunicare intre Vanzator si Cumparator prin care Cumparatorul transmite Vanzatorului, prin intermediul Site-ului intentia sa de a achizitiona Bunuri si Servicii de pe Site.
  6. Cont – sectiunea din Site formata dintr-o adresa de e-mail si o parola care permite Cumparatorului transmiterea Comenzii si care contine informatii despre Client/Cumparator si istoricul Cumparatorului in Site (Comenzi, plati, liste, etc.).
  7. Campanie – actiunea de a expune in scop comercial, un numar finit de Bunuri si/sau Servicii avand un stoc limitat si predefinit, pentru o perioada limitata de timp stabilita de catre Vanzator.
  8. Continut  - toate informatiile de pe Site care pot fi vizitate, vizualizate sau altfel accesate prin utilizarea unui echipament electronic; continutul oricarui e-mail trimis Cumparatorilor de catre Vanzator prin mijloace electronice si/sau orice alt mijloc de comunicare disponibil; orice informatie comunicata prin orice mijloc de catre un colaborator al Vanzatorului, Cumparatorului, conform informatiilor de contactare, specificate sau nu de catre acesta;
  9. Newsletter – mijloc de informare periodic, exclusiv electronic, respectiv posta electronica (e-mail, SMS) asupra Bunurilor si Serviciilor si/sau a promotiilor desfasurate de Vanzator intr-o anumita perioada, fara niciun angajament din partea Vanzatorului cu referire la informatiile continute de acesta.
  10. Site – domeniul www.Alynastore.com si subdomeniile acestuia.
  11. Specificatii – toate specificatiile si/sau descrierile Bunurilor si Serviciilor asa cum sunt precizate in descrierea acestora.
  12. Tranzactie – incasare sau rambursare a unei sume rezultata din vanzarea unui produs / serviciu de catre Alynastore catre Client, indiferent de modalitatea de livrare;
  13. Document – prezentele Termene si Conditii.

II.DOCUMENTE CONTRACTUALE

 • 2.1. Prin inregistrarea unei Comenzi pe Site, Cumparatorul este de acord cu forma de comunicare (telefonic sau e-mail) prin care Vanzatorul isi deruleaza operatiunile comerciale.
 • 2.2. Notificarea primita de catre Cumparator, dupa efectuarea Comenzii are rol de informare si nu reprezinta acceptarea Comenzii. Aceasta notificare se face electronic (e-mail) sau telefonic.
 • 2.3. Contractul se considera incheiat intre Vanzator si Cumparator in momentul primirii de catre Cumparator de la Vanzator a produsului livrat.
 • 2.5. Documentul si informatiile puse la dispozitie de catre Vanzator pe Site vor sta la baza Contractului.

INDICAȚII DESPRE PRODUSE ȘI GARANTIA LOR

Alynastore nu vinde produse second-hand, produse defecte, produse contrafăcute sau produse de o calitate mai scăzută decât standardele de piață corespunzătoare. 

Potrivit legii, produsele Alynastore au termen de garanție de 30 de zile.

In caz de neconformitate, consumatorul are dreptul de a beneficia de aducerea în conformitate a bunurilor, de a beneficia de o reducere proporţională a preţului sau de a obţine încetarea contractului în condiţiile prevăzute la prezentul articol, conform Art. 11, din OUG 140/2021Consumatorii pot să opteze pentru o anumită măsură corectivă în cazul în care neconformitatea bunurilor este constatată la scurt timp după livrare, fără a depăşi 30 de zile calendaristice. Garanția nu este validă dacă produsul prezintă urme de purtare, uzură sau modificări și dacă nu este returnat împreună cu eticheta originală. 

Reparaţiile sau înlocuirile în perioada garanţiei comerciale se efectuează fara costuri într-un termen rezonabil care nu poate depăşi 15 zile calendaristice din momentul în care vânzătorul a fost informat de către consumator cu privire la neconformitate şi care este stabilit de comun acord, în scris, între vânzător şi consumator, luându-se în considerare natura şi complexitatea bunurilor, natura şi gravitatea neconformităţii şi efortul necesar pentru finalizarea reparaţiei sau înlocuirii, conform ART.12 din OUG 140/2021.

Pentru a face dovada achiziționării articolelor, vă rugăm să păstrați bonul fiscal sau factura. 

Condițiile de garanție sunt în conformitate cu legislația în vigoare, și ele nu afectează drepturile conferite prin legea consumatorului, ele fiind în conformitate cu prevederile OG 21/1992 privind Protecția Consumatorilor, cu modificările ulterioare, și legea 4492/2003

Conform OUG 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniștii, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, Art. 6, (Cerinţe în materie de informare pentru alte contracte decât contractele în afara spaţiilor comerciale şi contractele la distanţă):

(1) Înainte ca un contract la distanţă sau în afara spaţiilor comerciale sau orice ofertă similară să producă efecte obligatorii asupra consumatorului, profesionistul trebuie să îi furnizeze consumatorului următoarele informaţii în mod clar şi inteligibil:

a) principalele caracteristici ale produselor sau serviciilor, având în vedere mediul de comunicare şi produsele sau serviciile în cauză;

b) identitatea profesionistului, cum ar fi denumirea sa comercială;

c) adresa poştală la care profesionistul este stabilit, precum şi, în cazul în care există, numărul de telefon, numărul de fax şi adresa de poştă electronică ale acestuia la care poate fi efectiv contactat, pentru a-i permite consumatorului să ia rapid legătura cu profesionistul şi să comunice cu acesta în mod eficient şi, dacă este cazul, adresa poştală şi identitatea profesionistului în numele căruia acţionează;

d) în cazul în care este diferită de adresa furnizată în conformitate cu lit. c), adresa poştală a locului în care profesionistul îşi desfăşoară activitatea şi, după caz, adresa poştală a profesionistului în numele căruia acţionează, la care consumatorul poate trimite eventualele reclamaţii;

e) preţul total al produselor şi serviciilor cu toate taxele incluse sau, în cazul în care preţul nu poate fi calculat dinainte în mod rezonabil dată fiind natura produselor sau a serviciilor, modalitatea de calcul al preţului şi, după caz, toate costurile suplimentare de transport, de livrare, taxele poştale sau de orice altă natură sau, în cazul în care acestea nu pot fi calculate dinainte în mod rezonabil, menţionarea faptului că aceste costuri suplimentare ar putea fi suportate de consumator, inclusiv perioada de valabilitate a ofertei sau a preţurilor. Î

f) costul de utilizare a mijloacelor de comunicare la distanţă în vederea încheierii contractului, atunci când este calculat pe baza unui alt tarif decât tariful de bază;

g) modalităţile de plată, livrare, executare, data până la care profesionistul se angajează să livreze produsele sau să presteze serviciile şi, după caz, procedura profesionistului de soluţionare a reclamaţiilor;

h) în cazul în care există un drept de retragere, condiţiile, termenele şi procedurile de exercitare a dreptului respectiv, în conformitate cu art. 11 alin. (1), precum şi formularul tipizat de retragere, prezentat în partea B din anexă;

i) acolo unde este cazul, informaţia potrivit căreia consumatorul va trebui să suporte costul aferent returnării produselor în caz de retragere şi, pentru contractele la distanţă, dacă produsele, prin însăşi natura lor, nu pot fi, în mod normal, returnate prin poştă, costul aferent returnării produselor;

j) în cazul în care consumatorul îşi exercită dreptul de retragere după formularea unei cereri în conformitate cu art. 7 alin. (3) sau cu art. 8 alin. (8), informaţia potrivit căreia consumatorul este obligat să achite profesionistului costuri rezonabile, în conformitate cu art. 14 alin. (3);

k) în cazul în care dreptul de retragere nu este prevăzut în conformitate cu art. 16, informaţia conform căreia consumatorul nu va beneficia de un drept de retragere sau, după caz, circumstanţele în care consumatorul îşi pierde dreptul de retragere;

l) produsele comercializate pe site-ul nostru beneficiază de garanția legală de conformitate, care este de 30 de zile de la data cumpărării;

m) acolo unde este cazul, existenţa şi condiţiile de asistenţă după vânzare acordată consumatorului, serviciile prestate după vânzare şi garanţiile comerciale;

n) existenţa codurilor de conduită relevante, astfel cum sunt definite în art. 2 lit. f) din Legea nr. 363/2007 privind combaterea practicilor incorecte ale comercianţilor în relaţia cu consumatorii şi armonizarea reglementărilor cu legislaţia europeană privind protecţia consumatorilor, cu modificările ulterioare, şi modalitatea în care pot fi obţinute copii ale acestora, după caz;

o) durata contractului, după caz, sau, dacă contractul este încheiat pe durată nedeterminată sau urmează să fie prelungit în mod automat, condiţiile de încetare a contractului, inclusiv penalităţile aplicabile, dacă este cazul;

p) acolo unde este cazul, durata minimă de valabilitate a obligaţiilor care îi revin consumatorului conform contractului;

(4) Informaţiile menţionate la alin. (1) lit. h), i) şi j) pot fi furnizate utilizând formularul tipizat de informare cu privire la retragere prevăzut la partea A din anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă. Profesionistul respectă cerinţele în materie de informare stabilite la alin. (1) lit. h), i) şi j) dacă a furnizat consumatorului aceste instrucţiuni corect completate.

(5) Informaţiile menţionate la alin. (1) fac parte integrantă din contractul la distanţă sau din contractul în afara spaţiilor comerciale şi nu pot fi modificate decât în cazul în care părţile contractante decid altfel în mod explicit.

(6) În cazul în care profesionistul nu îndeplineşte cerinţele în materie de informare cu privire la costuri suplimentare, conform celor menţionate la alin. (1) lit. e), sau la costurile aferente returnării produselor, conform celor menţionate la alin. (1) lit. i), consumatorul nu suportă respectivele costuri.

(7) Informaţiile contractuale se prezintă în limba română într-o formă accesibilă, astfel încât acestea să fie înţelese cu uşurinţă de consumator, fără a exclude prezentarea acestora şi în alte limbi. 

 

III. POLITICA DE VANZARE ONLINE

   • 3.1. Accesul in vederea efectuarii unei Comenzi ii este permis oricarui Client/Cumparator.
    Pentru motive justificate Alynastore isi rezerva dreptul de a restrictiona accesul Clientului/Cumparatorului in vederea efectuarii unei Comenzi, in cazul in care considera ca in baza conduitei sau a activitatii Clientului/Cumparatorului pe Site, actiunile acestuia ar putea prejudicia in vreun fel Alynastore.
  • 3.2. Comunicarea cu Vanzatorul se poate realiza prin interactiunea directa cu acesta sau prin adresele mentionate la sectiunea “contact” din Site. Vanzatorul are libertatea de a gestiona informatiile primite fara a fi nevoit sa aduca justificari pentru aceasta.
  • 3.3 In cazul unui volum de trafic neobisnuit de mare provenit din partea unei retele de internet, Alynastore isi rezerva dreptul de a cere Clientilor/Cumparatorilor introducerea manuala a codurilor de validare de tip captcha, in vedere protejarii informatiei din cadrul Site-ului.
  • 3.4. Alynastore poate publica pe Site informatii despre Bunuri si/sau Servicii si/sau promotii practicate de catre acesta sau de catre oricare alt tert cu care are incheiate contracte de parteneriat, intr-o anumita perioada de timp si in limita stocului disponibil.
 • 3.5. Toate tarifele aferente Bunurilor si/sau Serviciilor prezentate pe Site sunt exprimate in lei (RON).
 • 3.6. Vanzatorul poate cesiona si/sau subcontracta o terta parte pentru Servicii ce tin de onorarea Comenzii, cu informarea Cumparatorului, nefiind necesar acordul acestuia. Vanzatorul va fi intotdeauna responsabil fata de Cumparator pentru toate obligatiile contractuale.

IV. DREPTUL DE PROPRIETATE INTELECTUALA SI INDUSTRIALA

  • 4.1. Continutul, astfel cum este definit in preambul, incluzand dar nelimitandu-se la logo-uri, reprezentari stilizate, simboluri comerciale, imagini statice, imagini dinamice, text si/sau continut multimedia prezentate pe Site, sunt proprietatea exclusiva a Alynastore, acestuia fiindu-i rezervate toate drepturile obtinute in acest sens in mod direct sau indirect (prin licente de utilizare si/sau publicare).
  • 4.2. Clientului/Cumparatorului nu ii este permisa copierea, distribuirea, publicarea, transferul catre terte parti, modificarea si/sau altfel alterarea, utilizarea, legarea la, expunerea, includerea oricarui Continut in orice alt context decat cel original intentionat de Alynastore, includerea oricarui Continut in afara Site-ului, indepartarea insemnelor care semnifica dreptul de autor al Alynastore asupra Continutului precum si participarea la transferul, vanzarea, distributia unor materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau afisarea Continutului, decat cu acordul scris expres al Alynastore.
 • 4.3. Orice Continut la care Clientul/Cumparatorul are si/sau obtine acces prin orice mijloc, se afla sub incidenta Documentului, in cazul in care Continutul nu este insotit de un acord de utilizare specific si valid incheiat intre Alynastore si acesta, si fara nicio garantie implicit sau expres formulata din partea Alynastore cu referire la acel Continut.
 • 4.4. Clientul/Cumparatorul poate copia, transfera si/sau utiliza Continut numai in scopuri personale sau non-comerciale, numai in cazul in care acestea nu intra in conflict cu prevederile Documentului.
 • 4.5. In cazul in care Alynastore confera Clientului/Cumparatorului dreptul de a utiliza sub forma descrisa intr-un acord de utilizare distinct, un anumit continut, la care Clientul/Cumparatorul are sau obtine acces in urma acestui acord, acest drept se extinde numai asupra acelui sau acelor continuturi definite in acord, numai pe perioada existentei acestuia sau acestor continuturi pe site sau a perioadei definite in acord, conform conditiilor definite, in cazul in care acestea exista si nu reprezinta un angajament contractual din partea Alynastore pentru respectivul Client/Cumparator sau oricare alt tert care are/obtine acces la acest continut transferat, prin orice mijloc si care ar putea fi sau este prejudiciat in orice mod de pe urma acestui continut, in timpul sau dupa expirarea acordului de utilizare.
 • 4.6. Nici un Continut transmis catre Client sau Cumparator, prin orice mijloc de comunicare (electronic, telefonic, etc) sau dobandit de acesta prin accesare, vizitare si/sau vizualizare nu constituie o obligatie contractuala din partea Alynastore.
 • 4.7. Este interzisa orice utilizare a Continutului in alte scopuri decat cele permise expres prin prezentul Document sau de acordul de utilizare care il insoteste, in cazul in care acesta exista.

V. PRODUSELE

 • 5.1. Produsele comercializate de SC YLANA MODE SRL sunt fabricate în România şi, în momentul livrarii, sunt însoţite de factura fiscală, conform legislaţiei în vigoare. SC YLANA MODE SRL poate publica pe Site informaţii despre bunuri şi/sau servicii şi/sau promoţii practicate de către aceasta.
 • 5.2. Produsele vor fi livrate în limita stocului disponibil. Dacă stocul este insuficient, ne rezervăm dreptul de a nu livra comenzile. Atunci când un produs din comanda dumneavoastră nu se mai află pe stoc, veţi fi contactat într-un timp cât mai scurt şi veţi decide dacă doriţi înlocuirea produsului sau finalizarea comenzii fără acest produs.
 • 5.3. Imaginile publicate pe site sunt cu titlu de exemplu, iar produsele livrate pot diferi de imaginile prezentate (pot exista mici diferenţe de culoare, aspect), culoarea produsului pe care îl vizionaţi pe site poate să aibă nuanţe diferite în funcţie de specificaţiile tehnice ale monitorului pe care este vizualizat si al luminii.
 • 5.4. Dimensiunile sunt exprimate în centimetri, ele pot varia în funcţie de elasticitatea materialului.

VI. POLITICA DE PRETURI

 • 6.1.Preţurile afişate pe www.alynastore.com sunt în lei şi nu includ TVA. Preţurile pot suferi modificări fără o notificare prealabilă. Pentru comenzile plasate şi confirmate, preţurile vor fi cele din momentul realizării comenzii. Plata produselor se poate face ramburs la curier (pentru comenzile a căror valoare nu depăşeşte 3000 lei inclusiv TVA) sau puteţi opta pentru transfer bancar în urma emiterii facturii proforme.

VII. COMANDA

 • 7.1. Clientul poate efectua comenzi pe site-ul SC YLANA MODE SRL, prin adăugarea bunurilor dorite în coşul de cumpărături, comanda finalizându-se prin angajamentul clientului pentru una din modalităţile de plată indicate în mod expres pe site. Odată adăugat în coşul de cumpărături, un bun este disponibil pentru achiziţie în măsura în care există stoc disponibil pentru acesta.
 • 7.2. Adăugarea unui bun în coşul de cumpărături, în lipsa finalizării comenzii, nu atrage după sine înregistrarea unei comenzi, implicit nici rezervarea automată a bunului. Prin finalizarea comenzii, clientul consimte că toate datele furnizate de acesta, necesare procesului de cumpărare, sunt corecte, complete şi adevărate la dată plasării comenzii.
 • 7.3. Odată primită comandă dumneavoastră, urmează să fiţi contactaţi telefonic în cel mai scurt timp pentru confirmarea acesteia şi stabilirea tuturor detaliilor legate de plata şi livrarea produselor.
 • 7.4. Vanzatorul poate anula Comanda efectuata de catre Cumparator, in urma unei notificari prealabile adresate Cumparatorului, fara nicio obligatie ulterioara a vreunei parti fata de cealalta sau fara ca vreo parte sa poata sa pretinda celeilalte daune-interese daca datele furnizate de catre Client/Cumparator, pe Site sunt incomplete si/sau incorecte.
 • 7.5. Dacă s-a refuzat primirea unui colet de catre cumparator, SC YLANA MODE SRL solicită plata în avans prin transfer bancar a comenzilor viitoare + taxa de transport pentru coletul refuzat și returnat.
 • 7.6. Modalități de plata:

– Ramburs – pentru comenzi ce nu depășesc valoarea de 3000 lei inclusiv TVA plata se poate face în numerar la primirea coletului.

– Transfer bancar – Pentru orice comandă şi pentru comenzile cu valoare de peste 3000 lei inclusiv TVA, se va transfera anticipat contravaloarea facturii proforme emise în baza comenzii clientului, prin ordin de plată sau depunere numerar în contul nostru: RO06RZBR0000060020508316, deschis la RAIFFEISEN BANK, pe numele SC YLANA MODE SRL – CIF 36170260;

Comenzile vor fi expediate după ce banii sunt viraţi în contul nostru, scanaţi dovada de plata şi ne-o trimiteţi pe e-mail (storealyna@gmail.com).

VIII.  LIVRAREA

 • 8.1. Livrarea coletului are loc între 1 si 2 zile lucrătoare prin curierat rapid în orice localitate din România prin intermediul firmelor de curierat cu care lucram.

Pentru comenzi de minimum 1500 lei inclusiv TVA, livrarea este gratuită!

 • 8.2. Respectarea cerinţelor suplimentare se va face în funcţie de disponibilitatea şi programul serviciilor de curierat. Livrarea produselor se face în limita stocului disponibil. În cazul în care un produs nu mai există pe stoc ne rezervăm dreptul de a nu onora comanda.

IX. RETUR SI GARANTIE

 • 9.1. Conform legii în vigoare, PFA-urile și persoanele juridice NU beneficiază de dreptul de retur.

În schimb, oferim posibilitatea clienţilor noştri care sunt persoane fizice de a returna produsele achiziţionate, acţiune ce va trebui anunţată printr-o notificare scrisă în prealabil, semnată şi datată de către beneficiarul real al produselor conform documentelor de achiziţie şi trimisă prin e-mail la storealyna@gmail.com.

 • 9.2. După ce vom recepţiona notificarea dumneavoastră, veţi primi o confirmare scrisa pe e-mail, în cel mai scurt timp în vederea stabilirii tuturor detaliilor necesare. Vă asigurăm de tot profesionalismul angajaţilor SC YLANA MODE SRL în soluţionarea oricăror aspecte prezentate de dumneavoastră.
 • 9.3. Termenul de returnare a oricăror produse achiziţionate prin www.alynastore.com este de 14 zile lucrătoare de la data la care s-a primit coletul, doar persoanele fizice pot beneficia de dreptul de retur, conform legislației în vigoare. Returnarea produselor se face numai după ce aţi primit confirmarea scrisa de la YLANA MODE SRL, ca urmare a notificării scrise trimise în prealabil de dumneavoastră.
 • 9.4. Produsele care se returnează trebuie sa îndeplinească următoarele CONDIȚII:
 1. Produsele trebuie să fie în ambalajul original complet în care au fost livrate de noi si cu toate documentele atasate (factura, oferte);
 2. Produsele trebuie însoţite de etichetele de identificare intacte; nu se acceptă produsele cu etichete deteriorate, modificate sau care lipsesc;
 3. Nu se acceptă produse deteriorate (rupte în urma probatului de către client, murdare), produsele purtate, spălate sau care miros a parfum etc.;
 4. Atunci când produsul este compus din mai multe piese nu se acceptă ca numai o parte dintre acestea să fie returnate, setul trebuie să fie complet;
 5. Produsul să nu fi suferit deteriorări în timpul transportului de retur datorită reambalării necorespunzătoare.
 • 9.5. Va rugăm să păstraţi factura care însoţeşte livrarea pentru cazul reclamaţiilor ulterioare. Acest certificat de garanţie vă acordă toate drepturile garantate de lege (Legea 449/2003). În cazul unei reclamaţii, SC YLANA MODE SRL poate înlocui produsul.

Comenzile realizate in atelierul nostru, pentru dimensiunile personalizate in mod clar (Bust, Talie si Solduri) si conform specificatiilor prezentate la efectuarea comenzii de catre client, NU SE POT RETURNA.

 • 9.6. Taxa de curier aferentă returului o achitaţi dumneavoastră şi puteti folosi orice firma de curierat.
 • 9.7. Dacă returnați mai multe produse din aceeași comandă, acestea trebuie să fie trimise într-un singur colet: SC YLANA MODE SRL nu poate accepta colete multiple pentru o singură comandă înregistrată.
 • 9.8. Dacă una dintre aceste condiții nu este îndeplinită, SC YLANA MODE SRL nu va accepta returul, iar coletul va fi trimis înapoi, taxele de transport fiind suportate de client. După ce am primit coletul de la client și am verificat ca toate condițiile să fie îndeplinite, veți primi un e-mail de confirmare a rambursului. 
 • 9.9. În cuprinsul notificării scrise este necesar să menţionaţi dacă doriţi înlocuirea cu alte produse sau returnarea banilor. În cazul în care optaţi pentru returnarea banilor, aceştia vor fi înapoiaţi prin transfer bancar în maxim 14 zile lucrătoare de la data primirii returului, în baza unei facturi de retur a produselor, factură pe care o vom transmite electronic către dumneavoastră. Pentru acest lucru SC YLANA MODE SRL va solicita codul dumneavoastră IBAN, alcătuit din 24 de caractere, şi numele deţinătorului care trebuie să fie cel declarat în factura de achiziţie iniţială a produselor. Suma constă doar în contravaloarea produselor returnate, nu şi a taxei de transport. În cazul în care alegeţi înlocuirea produselor, cheltuielile de re-expediere vor fi suportate de către dumneavoastră.

X. SCHIMBAREA PRODUSELOR

 • 10.1. In cazul in care optati pentru Schimbarea Produselor de pe www.alynastore.com, o puteti face fără penalități și fără a preciza un motiv, în termen de zece (14) zile lucrătoare de la primirea lor.
 • 10.2. Un produs poate fi schimbat doar o singură dată.
 • 10.3. Vă reamintim să probați produsul fără să-i scoateți eticheta, deoarece SC YLANA MODE SRL nu acceptă returnarea produselor decât în cazul în care acestea sunt în aceeași stare în care au fost livrate la dumneavoastră.
 • 10.4. Pentru a putea returna un produs, este necesar să ne anunțați în prealabil printr-un e-mail la adresa storealyna@gmail.com. Taxele de transport vor fi suportate de dumneavoastră.
 • 10.6. După ce am primit coletul de la dumneavoastră și am verificat ca toate condițiile să fie îndeplinite, veți primi un e-mail de confirmare a schimbului.  
 • 10.7. În cazul în care între produsul achiziționat inițial și cel cu care vreți sa-l schimbați există o diferență de preț, va trebui să platiti diferenta la livrarea noului produs, pe baza unei facturi noi.
 • 10.8. Termenul de schimbare a produsului nu va depăși 30 de zile de la data returnării.

XI. CONFIDENTIALITATE

 • 11.1. Alynastore va pastra confidentialitatea informatiilor de orice natura pe care clienti le furnizeaza. Dezvaluirea informatiilor furnizate se va putea face doar in conditiile mentionate in prezentul Document.
 • 11.2. Nicio declaratie publica, promovare, comunicat de presa sau orice alt mod de dezvaluire catre terte parti nu va fi facuta de Cumparator/Client cu privire la Comanda/Contract fara consimtamantul prealabil scris al Vanzatorului.
 • 11.3. Prin transmiterea de informatii sau materiale prin intermediul acestui site, oferiti Vanzatorului acces nerestrictionat si irevocabil la acestea, dreptul de a utiliza, reproduce, afisa, modifica, transmite si distribui aceste materiale sau informatii. Sunteti, de asemenea, de acord ca Vanzatorul sa poata utiliza liber, in interes propriu, aceste informatii, idei, concepte, know-how-uri sau tehnici pe care ni le-ati trimis prin intermediul Site-ului. Alynastore nu va constitui subiect de obligatii referitoare la confidentialitatea informatiilor trimise, daca legislatia in vigoare nu prevede alte specificari in acest sens.
 • 11.4. Prin inscrierea in baza de date a Alynastore, Clientul/Cumparatorul isi ofera consimtamantul expres, in limitele legislatiei in vigoare, de a fi contactat de catre terti, parteneri ai Alynastore: furnizori de servicii de marketing, alti furnizori de servicii in vederea indeplinirii obiectului Contractului incheiat intre Cumparator si Vanzator, precum si de agentii de stat, guvernamentale, atunci cand legislatia specifica prevede acest lucru; cat si de alte companii cu care Alynastore poate dezvolta programe comune de ofertare pe piata a Bunurilor si/sau a Serviciilor etc.

XII. PUBLICITATE

 • 12.1. Newsletterele Alynastore sunt transmise prin intermediul partenerilor specializati si agreati de Alynastore. Astfel, sunt asigurate confidentialitatea si securitatea informatiilor.
 • 12.2. In momentul in care, Clientul isi creeaza un Cont pe Site, are posibilitatea sa isi exprime acordul cu privire la primirea de Newslettere.
 • Clientul isi poate modifica optiunea cu privire la acordul emis catre Vanzator in orice moment:
 • 12.2.1. prin contactarea Alynastore.com in acest sens.
 • 12.2.2. prin accesarea link-ului de dezabonare afisat in mesajele comerciale primite de la Vanzator.
 • 12.3. Renuntarea la primirea Newslettere-lor nu implica renuntarea la acceptul dat pentru prezentul Document.

XIII. RASPUNDERE

 • 13.1. Vanzatorul nu poate fi responsabil pentru daune de orice fel pe care Cumparatorul sau oricare terta parte o poate suferi ca rezultat al indeplinirii de catre Vanzator a oricarei din obligatiile sale conform Comenzii si pentru daune care rezulta din utilizarea Bunurilor si Serviciilor dupa livrare si in special pentru pierderea acestora.
 • 13.2. Prin crearea si utilizarea Contului, Clientul / Utilizatorul/ Cumparatorul isi asuma raspunderea pentru mentinerea confidentialitatii datelor de Cont (user si parola) si pentru gestionarea accesarii Contului, si, in masura permisa de legislatia in vigoare, este responsabil de activitatea derulata prin intermediul Contului sau.
 • 13.3. Prin crearea Contului si/sau utilizarea Continutului si/sau plasarea Comenzilor, Clientul / Utilizatorul/ Cumparatorul accepta in mod expres si fara echivoc Termenii si conditiile Site-ului in ultima versiune actualizata care este comunicata in cadrul Site-ului, existenta la data crearii Contului si/sau utilizarii continutului si/sau la data plasarii Comenzii.
 • 13.4. Ulterior crearii Contului utilizarea Continutului echivaleaza cu acceptarea modificarilor intervenite asupra Termenilor si Conditiilor Site-ului si/sau a versiunilor actualizate ale Termenilor si Conditiilor Site-ului.
 • 13.5. Termenii si Conditiile Site-ului pot fi modificati oricand de catre YlanaShop, acestia fiind opozabili Clientilor / Utilizatorilor/ Cumparatorilor de la data afisarii in Site.Acceptarea Termenilor si Conditiilor Site-ului se confirma prin bifarea checkboxului corespunzator din Site si/sau prin trimiterea Comenzii si/sau prin efectuarea unei plati online.

XIV. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 • 14.1. Alynastore este inregistrata in Registrul de Evidenta a Prelucrarilor de Date cu Caracter Personal sub numarul .
 • 14.2. Conform cerintelor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata, Alynastore are obligatia de a administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizezi.
 • 14.3. Scopul colectarii datelor este:
 • – informarea Clientilor/Cumparatorilor privind situatia Contului lor inclusiv validarea, expedierea si facturarea Comenzilor, rezolvarea anularilor sau a problemelor de orice natura referitoare la o Comanda, la Bunurile si sau serviciile achizitionate,
 • – trimiterea de Newslettere si/sau alerte periodice, prin folosirea postei electronice (e-mail, SMS)
 • – de cercetare de piata, de urmarire si monitorizare a vanzarilor si comportamentul Clientului/Cumparatorului.
 • 14.4. Prin completarea datelor in formularul de creare de Cont si/sau de Comanda Cumparatorul declara si accepta neconditionat ca datele sale personale sa fie incluse in baza de date a Alynastore, si isi da acordul expres si neechivoc ca toate aceste date personale sa fie stocate, utilizate si prelucrate in scopul prevazut mai sus la punctul 11.3.
 • 14.5. Prin citirea Documentului ati luat la cunostinta faptul ca va sunt garantate drepturile prevazute de lege, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de interventie, dreptul de opozitie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de va adresa justitiei in caz de incalcare a drepturilor   garantate de Legea 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.
 • 14.6. Pe baza unei cereri scrise, datate, semnate si expediate catre Alynastore va puteti exercita dreptul de interventie asupra datelor prelucrate sau transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma legii 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.
 • 14.7. De asemenea, Alynastore poate furniza datele cu caracter personal ale Cumparatorului altor companii cu care se afla in relatii de parteneriat, dar numai in temeiul unui angajament de confidentialitate din partea acestora si numai in scopurile mentionate la punctul 11.3., prin care garanteaza ca aceste date sunt pastrate in siguranta si ca furnizarea acestor informatii personale se face conform legislatiei in vigoare, dupa cum urmeaza: furnizorilor de servicii de curierat, furnizorilor de servicii de marketing, furnizorilor de servicii de plata/bancare, telemarketing sau alte servicii,  furnizate de companii cu care putem dezvolta programe comune de ofertare pe piata a  Bunurilor si Serviciilor noastre, asiguratori.
 • 14.08. Informatiile Cumparatorului cu caracter personal pot fi furnizate si catre Parchetul General, Politie, instantele judecatoresti si altor organe abilitate ale statului, in baza si in limitele prevederilor legale si ca urmare a unor cereri expres formulate.

XV. FORTA MAJORA/ LEGEA APLICABILA

 • 15.1. Nici una din parti nu va fi raspunzatoare pentru neexecutarea obligatiilor sale contractuale, daca o astfel de neexecutare la termen si/sau in mod corespunzator, total sau partial este datorata unui eveniment de forta majora. Forta majora este evenimentul imprevizibil, in afara controlului partilor si care nu poate fi evitat.
 • 15.2. Daca in termen de 15 (cincisprezece) zile de la data producerii lui, respectivul eveniment nu inceteaza fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a Contractului fara ca vreuna dintre ele sa poata pretinde celeilalte alte daune-interese.
 • 15.3. Prezentul Contract este supus legii romane. Eventualele litigii aparute intre Alynastore si Clienti / Cumparatori se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente.

XVI. PREVEDERI FINALE

 • 16.1. In cazul in care orice prevedere a Termenilor si Condițiilor devine, din orice motiv, nula sau inaplicabila, restul Termenilor si Conditiilor vor ramane neafectate.
 • 16.2. Vanzatorul poate schimba sau modifica Termenii si Conditiile. Termenii si Conditiile modificate vor intra in vigoare la data publicarii lor. Drepturile si obligatiile anterioare atat ale Operatorului cat si ale Cumparatorului vor ramane neafectate.
 • 16.3. Vanzatorul nu va fi tinut raspunzator pentru nici o pierdere, ranire sau paguba materiala, directa sau indirecta, cauzata de orice defect al Produselor livrate, decat in situatia in care pierderea, ranirea sau paguba materiala respectiva deriva din neglijenta, omisiunea sau intentia Vanzatorului.
OVERVIEW  - ENGLISH

This website ALYNA STORE is operated by the company Ylana Mode SRL, legal entity registered in Romania, at Registrul Comertului with number J40/7887/2016 and Tax Registration Code 36170260, having the Headquarter on Malinului Street, no 7, bl 4, sc D, et.2, ap 59, Sector 6, Bucharest. Throughout the site, the terms “we”, “us” and “our” refer to ALYNA STORE. ALYNA STORE offers this website, including all information, tools and services available from this site to you, the user, conditioned upon your acceptance of all terms, conditions, policies and notices stated here.

By visiting our site and/ or purchasing something from us, you engage in our “Service” and agree to be bound by the following terms and conditions (“Terms of Service”, “Terms”), including those additional terms and conditions and policies referenced herein and/or available by hyperlink. These Terms of Service apply to all users, including without limitation users who are browsers, vendors, customers, merchants, and/ or contributors of content.

Please read these Terms of Service carefully before accessing or using our website. By accessing or using any part of the site, you agree to be bound by these Terms of Service. If you do not agree to all the terms and conditions of this agreement, then you may not access the website or use any services. If these Terms of Service are considered an offer, acceptance is expressly limited to these Terms of Service. Any new features or tools which are added to the current store shall also be subject to the Terms of Service. You can review the most current version of the Terms of Service at any time on this page. We reserve the right to update, change or replace any part of these Terms of Service by posting updates and/or changes to our website. It is your responsibility to check this page periodically for changes. Your continued use of or access to the website following the posting of any changes constitutes acceptance of those changes.

SECTION 1 - ONLINE STORE TERMS

By agreeing to these Terms of Service, you represent that you are at least the age of majority in your state or province of residence, or that you are the age of majority in your state or province of residence and you have given us your consent to allow any of your minor dependents to use this site.
You may not use our products for any illegal or unauthorised purpose nor may you, in the use of the Service, violate any laws in your jurisdiction (including but not limited to copyright laws). You must not transmit any worms or viruses or any code of a destructive nature. A breach or violation of any of the Terms will result in an immediate termination of your Services.

SECTION 2 - GENERAL CONDITIONS

We reserve the right to refuse service to anyone for any reason at any time.
You understand that your content (not including credit card information), may be transferred unencrypted and involve (a) transmissions over various networks; and (b) changes to conform and adapt to technical requirements of connecting networks or devices. Credit card information is always encrypted during transfer over networks. You agree not to reproduce, duplicate, copy, sell, resell or exploit any portion of the Service, use of the Service, or access to the Service or any contact on the website through which the service is provided, without express written permission by us. The headings used in this agreement are included for convenience only and will not limit or otherwise affect these Terms.

SECTION 3 - ACCURACY, COMPLETENESS AND TIMELINESS OF INFORMATION

We are not responsible if information made available on this site is not accurate, complete or current. The material on this site is provided for general information only and should not be relied upon or used as the sole basis for making decisions without consulting primary, more accurate, more complete or more timely sources of information. Any reliance on the material on this site is at your own risk.
This site may contain certain historical information. Historical information, necessarily, is not current and is provided for your reference only. We reserve the right to modify the contents of this site at any time, but we have no obligation to update any information on our site. You agree that it is your responsibility to monitor changes to our site.

SECTION 4 - MODIFICATIONS, PRICES, PAYMENTS

Prices for our products are subject to change without notice.
We reserve the right at any time to modify or discontinue the Service (or any part or content thereof) without notice at any time.
We shall not be liable to you or to any third-party for any modification, price change, suspension or discontinuance of the Service.
You can pay our products using any of the following:  
 • Online, with your credit card. Our payment processor is MobilPay - Netopia Payments.
 • Payment Order (PO): payment order is also known as payment by bank transfer. If you need more informations contact us by email.

AlynaStore allows payments to be made in RON (Romanian Lei). You can choose to pay in any currency, no matter which countries you are in. The cost of your order will be converted using banks conversion rates.

SECTION 5 - PRODUCTS OR SERVICES (if applicable)

Certain products or services may be available exclusively online through the website. These products or services may have limited quantities and are subject to return or exchange only according to our Return Policy. We have made every effort to display as accurately as possible the colours and images of our products that appear at the store. We cannot guarantee that your computer monitor's display of any colour will be accurate. We reserve the right, but are not obligated, to limit the sales of our products or Services to any person, geographic region or jurisdiction. We may exercise this right on a case-by-case basis. All descriptions of products or product pricing are subject to change at anytime without notice, at the sole discretion of us. We reserve the right to discontinue any product at any time. We do not warrant that the quality of any products, services, information, or other material purchased or obtained by you will meet your expectations, or that any errors in the Service will be corrected.

SECTION 6 - ACCURACY OF BILLING AND ACCOUNT INFORMATION

We reserve the right to refuse any order you place with us. We may, in our sole discretion, limit or cancel quantities purchased per person, per household or per order. These restrictions may include orders placed by or under the same customer account, the same credit card, and/or orders that use the same billing and/or shipping address. In the event that we make a change to or cancel an order, we may attempt to notify you by contacting the e‑mail and/or billing address/phone number provided at the time the order was made. We reserve the right to limit or prohibit orders that, in our sole judgment, appear to be placed by dealers, resellers or distributors. You agree to provide current, complete and accurate purchase and account information for all purchases made at our store. You agree to promptly update your account and other information, including your email address and credit card numbers and expiration dates, so that we can complete your transactions and contact you as needed.

For more detail, please review our Refund Policy.

SECTION 7 - OPTIONAL TOOLS

We may provide you with access to third-party tools over which we neither monitor nor have any control nor input. You acknowledge and agree that we provide access to such tools ”as is” and “as available” without any warranties, representations or conditions of any kind and without any endorsement. We shall have no liability whatsoever arising from or relating to your use of optional third-party tools. Any use by you of optional tools offered through the site is entirely at your own risk and discretion and you should ensure that you are familiar with and approve of the terms on which tools are provided by the relevant third-party provider(s). 

SECTION 8 - THIRD-PARTY LINKS

Certain content, products and services available via our Service may include materials from third-parties. Third-party links on this site may direct you to third-party websites that are not affiliated with us. We are not responsible for examining or evaluating the content or accuracy and we do not warrant and will not have any liability or responsibility for any third-party materials or websites, or for any other materials, products, or services of third-parties.

We are not liable for any harm or damages related to the purchase or use of goods, services, resources, content, or any other transactions made in connection with any third-party websites. Please review carefully the third-party's policies and practices and make sure you understand them before you engage in any transaction. Complaints, claims, concerns, or questions regarding third-party products should be directed to the third-party.

SECTION 9 - USER COMMENTS, FEEDBACK AND OTHER SUBMISSIONS

If, at our request, you send certain specific submissions (for example contest entries) or without a request from us you send creative ideas, suggestions, proposals, plans, or other materials, whether online, by email, by postal mail, or otherwise (collectively, 'comments'), you agree that we may, at any time, without restriction, edit, copy, publish, distribute, translate and otherwise use in any medium any comments that you forward to us. We are and shall be under no obligation (1) to maintain any comments in confidence; (2) to pay compensation for any comments; or (3) to respond to any comments.

We may, but have no obligation to, monitor, edit or remove content that we determine in our sole discretion are unlawful, offensive, threatening, libellous, defamatory or otherwise objectionable or violates any party’s intellectual property or these Terms of Service. You agree that your comments will not violate any right of any third-party, including copyright, trademark, privacy, personality or other personal or proprietary right. You further agree that your comments will not contain libellous or otherwise unlawful, abusive or obscene material, or contain any computer virus or other malware that could in any way affect the operation of the Service or any related website. You may not use a false e‑mail address, pretend to be someone other than yourself, or otherwise mislead us or third-parties as to the origin of any comments. You are solely responsible for any comments you make and their accuracy. We take no responsibility and assume no liability for any comments posted by you or any third-party. 

SECTION 10 - PERSONAL INFORMATION

Your submission of personal information through the store is governed by our Privacy Policy. Check here our Privacy Policy.

SECTION 11 - ERRORS, INACCURACIES AND OMISSIONS

Occasionally there may be information on our site or in the Service that contains typographical errors, inaccuracies or omissions that may relate to product descriptions, pricing, promotions, offers, product shipping charges, transit times and availability. We reserve the right to correct any errors, inaccuracies or omissions, and to change or update information or cancel orders if any information in the Service or on any related website is inaccurate at any time without prior notice (including after you have submitted your order).
We undertake no obligation to update, amend or clarify information in the Service or on any related website, including without limitation, pricing information, except as required by law. No specified update or refresh date applied in the Service or on any related website, should be taken to indicate that all information in the Service or on any related website has been modified or updated.

SECTION 12 - PROHIBITED USES

In addition to other prohibitions as set forth in the Terms of Service, you are prohibited from using the site or its content: (a) for any unlawful purpose; (b) to solicit others to perform or participate in any unlawful acts; (c) to violate any international, federal, provincial or state regulations, rules, laws, or local ordinances; (d) to infringe upon or violate our intellectual property rights or the intellectual property rights of others; (e) to harass, abuse, insult, harm, defame, slander, disparage, intimidate, or discriminate based on gender, sexual orientation, religion, ethnicity, race, age, national origin, or disability; (f) to submit false or misleading information; (g) to upload or transmit viruses or any other type of malicious code that will or may be used in any way that will affect the functionality or operation of the Service or of any related website, other websites, or the Internet; (h) to collect or track the personal information of others; (i) to spam, phish, harm, pretext, spider, crawl, or scrape; (j) for any obscene or immoral purpose; or (k) to interfere with or circumvent the security features of the Service or any related website, other websites, or the Internet. We reserve the right to terminate your use of the Service or any related website for violating any of the prohibited uses.

SECTION 13 - DISCLAIMER OF WARRANTIES; LIMITATION OF LIABILITY

We do not guarantee, represent or warrant that your use of our service will be uninterrupted, timely, secure or error-free. We do not warrant that the results that may be obtained from the use of the service will be accurate or reliable. You agree that from time to time we may remove the service for indefinite periods of time or cancel the service at any time, without notice to you. You expressly agree that your use of, or inability to use, the service is at your sole risk. The service and all products and services delivered to you through the service are (except as expressly stated by us) provided 'as is' and 'as available' for your use, without any representation, warranties or conditions of any kind, either express or implied, including all implied warranties or conditions of merchantability, merchantable quality, fitness for a particular purpose, durability, title, and non-infringement.

In no case shall ALYNA STORE , our directors, officers, employees, affiliates, agents, contractors, interns, suppliers, service providers or licensors be liable for any injury, loss, claim, or any direct, indirect, incidental, punitive, special, or consequential damages of any kind, including, without limitation lost profits, lost revenue, lost savings, loss of data, replacement costs, or any similar damages, whether based in contract, tort (including negligence), strict liability or otherwise, arising from your use of any of the service or any products procured using the service, or for any other claim related in any way to your use of the service or any product, including, but not limited to, any errors or omissions in any content, or any loss or damage of any kind incurred as a result of the use of the service or any content (or product) posted, transmitted, or otherwise made available via the service, even if advised of their possibility. Because some states or jurisdictions do not allow the exclusion or the limitation of liability for consequential or incidental damages, in such states or jurisdictions, our liability shall be limited to the maximum extent permitted by law.

SECTION 14 - INDEMNIFICATION

You agree to indemnify, defend and hold harmless ALYNA STORE and our parent, subsidiaries, affiliates, partners, officers, directors, agents, contractors, licensors, service providers, subcontractors, suppliers, interns and employees, harmless from any claim or demand, including reasonable attorneys’ fees, made by any third-party due to or arising out of your breach of these Terms of Service or the documents they incorporate by reference, or your violation of any law or the rights of a third-party.

SECTION 15 - TERMINATION

The obligations and liabilities of the parties incurred prior to the termination date shall survive the termination of this agreement for all purposes. These Terms of Service are effective unless and until terminated by either you or us. You may terminate these Terms of Service at any time by notifying us at storealyna@gmail.com that you no longer wish to use our Services, or when you cease using our site. If in our sole judgment you fail, or we suspect that you have failed, to comply with any term or provision of these Terms of Service, we also may terminate this agreement at any time without notice and you will remain liable for all amounts due up to and including the date of termination; and/or accordingly may deny you access to our Services (or any part thereof).
If you are a European Union customer you also have the right to cancel your contract with us and return your Items by post within 14 calendar days from the day after the date you received your order. In the case of an order for a single Product, the Cancellation Period begins on the day after you received the Product. In the case of an order for multiple Products, the Cancellation Period begins on the day after you received the last Product in your order (in the event that the Products are delivered on different dates). If the Products are delivered on the same day, the Cancellation Period begins from the day after the Products are delivered.
Please note if you do not wish to cancel your entire contract and just want to return some of the items in your order you can return them in accordance with our standard return policy.
SECTION 16 - YOUR ACCOUNT
If you choose, or you are provided with a user identification code, password or any other piece of information as part of our security procedures, you must treat such information as confidential. You are also responsible for restricting access to your computer and/or email address to prevent unauthorised access to your account.We have the right to disable any user identification code or password, whether chosen by you or allocated by us, at any time, if in our reasonable opinion you have failed to comply with any of the provisions of these Terms and Conditions.

SECTION 17 - ENTIRE AGREEMENT

The failure of us to exercise or enforce any right or provision of these Terms of Service shall not constitute a waiver of such right or provision. These Terms of Service and any policies or operating rules posted by us on this site or in respect to The Service constitutes the entire agreement and understanding between you and us and govern your use of the Service, superseding any prior or contemporaneous agreements, communications and proposals, whether oral or written, between you and us (including, but not limited to, any prior versions of the Terms of Service). Any ambiguities in the interpretation of these Terms of Service shall not be construed against the drafting party. In the event that any provision of these Terms of Service is determined to be unlawful, void or unenforceable, such provision shall nonetheless be enforceable to the fullest extent permitted by applicable law, and the unenforceable portion shall be deemed to be severed from these Terms of Service, such determination shall not affect the validity and enforceability of any other remaining provisions. 

SECTION 18 - GOVERNING LAW

These Terms of Service and any separate agreements whereby we provide you Services shall be governed and construed in accordance with the laws of Romania.

SECTION 19 - CHANGES TO TERMS OF SERVICE

You can review the most current version of the Terms of Service at any time at this page. We reserve the right, at our sole discretion, to update, change or replace any part of these Terms of Service by posting updates and changes to our website. It is your responsibility to check our website periodically for changes. Your continued use of or access to our website or the Service following the posting of any changes to these Terms of Service constitutes acceptance of those changes.

SECTION 20 - CONTACT INFORMATION

Questions and all notices about the Terms of Service should be sent to us at storealyna@gmail.com or on our Social Media accounts – Facebook and Instagram. We may also give notice to you at either the email or postal address you provide to us when placing an order. Notice will be deemed received and properly served immediately when posted on our website, 24 hours after an email is sent, or three days after the date of posting.
Thank you for visiting AlynaStore.